top of page

​Vi udbyder DU ER DEN som turnéforestilling - skal vi også gæste din kommune? 

 

Forestillingen DU ER DEN er refusionsgodkendt af Slots- og Kulturstyrelsen fra sæson 19/20 til og med 23/24, hvilket betyder, at I som kommunal institution kan købe forestillingen og få 50% af købsprisen refunderet af Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Vi udbyder forestillingen for at give unge landet over troen på, at deres stemme betyder noget, give dem samfundsengagement og tage hånd om deres frygt, afmagt og vrede. Vi fortæller dem, at de ikke er alene med disse følelser.

Undervisningsmateriale 

Vi har udarbejdet undervisningsmateriale i samarbejde med Julie Hultberg, som er uddannet ved KUA på Teater - og performancestudier. Undervisningsmaterialet kan bruges i fagene dansk, drama og samfundsfag. Materialet kan bruges som en katalysator for debat om emnerne i forestillingen og scenekunstens rolle i samfundet. Forestillingen har for eksempel været startskuddet til en emneuge om FN's Verdensmål på Hasseris Gymnasium.  

Materialet bringer aktivt eleverne på banen gennem æstetiske kunstprojekter. 


Vi tilbyder derudover en debat ude på institutionerne med eleverne efter forestillingen. 

Tilbage til VI TILBYDER.

TIL SKOLER OG KOMMUNER

bottom of page